Posturální stabilita

Posturální stabilita – terminologie:

 • definice posturální stability
 • rovnováha
 • postura
  • atituda
 • posturální kontrola
  • definice
  • proces 
 • opěrná plocha
 • opěrná báze
 • statická rovnováha
 • dynamická rovnováha
 • posturální titubace
 • těžiště lidského těla – centre of mass – COM
 • vertikální projekce COM do opěrné báze – centre of gravity – COG
 • definice stoje jako labilní polohy
 • limity stability
 • model převráceného kyvadla
 • strategie pro udržení stability
  • kotníková
  • kyčelní
  • kroková
 • úroveň posturální stability a její ovlivnění

Hodnocení posturální stability:

 • posturální titubace
 • reaktivní stabilita
 • proaktivní stabilita
 • funkční testy
  • Rombergův test
  • výdrž v unipedálním stoji
  • plameňák
  • čapí stoj
 • ovlivnění náročnosti posturálního úkolu
  • opěrná báze
  • senzorické systémy
 • kamerové systémy pro hodnocení posturální stability
 • silové plošina
 • působiště reakční síly podložky – centre of pressure – COP
 • inerciální senzory pro hodnocení posturální stability
  • akcelerometr
  • gyroskop

Učební text: