Partneri

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  
Fakulta zdravotníctva
Hrabovská cesta 1a
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
https://www.ku.sk

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE
Fakulta sportovních studií
Univerzitní kampus Bohunice, budova E34
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika
https://www.fsps.muni.cz

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Pedagogická fakulta
Fráni Šrámka 3
709 00  Ostrava
Česká republika
https://pdf.osu.cz

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta zdravotníctva TNUAD
Ul. Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovenská republika
https://www.tnuni.sk

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava
Slovenská republika
https://www.truni.sk

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE
Fakulta technologická

Vavrečkova 5669
760 01 Zlín
Česká republika
https://ft.utb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA BANSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
Česká republika
https://www.fei.vsb.cz/cs/index.html

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Centrum sportovních aktivit

Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká republika
https://www.cesa.vut.cz