O projekte

Podstatou projektu je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania v oblasti diagnostiky pohybového systému s cieľom lepšieho uplatnenia študentov vysokých škôl na trhu práce. 

Cieľom projektu je vypracovanie spoločného vzdelávacieho programu pre vysoké školy zameraného na zdravotnícke vedy a telesnú kultúru. Tento program bude overený na zúčastnených inštitúciách zo Slovenskej a Českej republiky. Jeho súčasťou sú inovované študijné materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám súčasnej fyzioterapeutickej, rehabilitačnej a športovej praxe. Materiály obsahovujú aktualizované metódy diagnostiky pohybového systému s využitím nových technológií a príslušných aplikácií, ako aj spôsobov vyhodnocovania dát a interpretácie výsledkov. 

Prídavnou hodnotou je biomechanická analýza pohybu rôznych populačných skupín vrátane jednotlivcov s narušenou motorikou v dôsledku ochorení a zranení. Takáto inovácia spolu s integráciou digitálnych technológií do edukačného procesu zvýši efektívnosť vzdelávania a dostupnosť e-študijných materiálov, prednášok a seminárov.

Získanie nových poznatkov a skúseností pri posudzovaní pohybového systému človeka s využitím moderných diagnostických metóda postupov umožní nadobudnutie kľúčových kompetencií požadovaných súčasnou praxou.

Na vypracovaní a realizácii tohto programu sa podieľajú vedeckí a pedagogickí pracovníci a odborníci z praxe v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie, biomechaniky a funkčnej diagnostiky.