Odraz a výskok

Biomechanika odrazu:

 • tíhová síla
  • svalová síla
  • složky svalové síly a jejich účinky
  • třecí síla a její výpočet
  • reakční síla podložky
  • podmínky pro uskutečnění odrazu
  • úhel odrazu
  • počáteční rychlost
  • odrazová rychlost
  • rozběhová rychlost
  • úhel vzletu
  • podmínka pro uskutečnění vertikálního skoku

Metody pro určení výšky vertikálního skoku:

 • definice vertikálního skoku
 • dosahovací metoda – Sargentův skok
  • provedení
  • výhody
  • nevýhody
 • určení z doby trvání bezoporové fáze
  • provedení
   • přístrojové požadavky
  • výhody
  • nevýhody
  • vyjádření vztahu pro výšku skoku
 • určení z velikosti silového impulsu
  • výhody
  • nevýhody – přístrojové požadavky
  • průběh vertikální složky reakční síly podložky pro výskok s protipohybem (countermovement jump) a jeho fáze
  • definice impulsu síly, hybnost
  • vyjádření vztahu pro výšku skoku
  • průběh vertikální složky reakční síly podložky pro výskok z podřepu (squat jump)

Učební text: