Lokomoce

Biomechanika chůze:

 • definice chůze
 • podmínky pro uskutečnění chůze
 • reakční síla podložky a její složky
 • působiště reakční síly podložky – centre of pressure – COP
 • kinematika hlezenního kloubu
 • kinematika kolenního kloubu
 • kinematika kyčelního kloubu
 • kinematika pánve
 • pohyb těžiště lidského těla
 • pohyb horních končetin
 • chůzový cyklus
  • definice
  • fáze
   • stojná fáze
   • švihová fáze
   • fáze dvojí opory
   • počáteční kontakt
   • postupné zatěžování
   • mezistoj
   • konečný stoj
   • předšvih
   • počáteční švih
   • mezišvih
   • konečný švih

Biomechanika běhu:

 • definice běhu
 • typy počátečního kontaktu
 • běžecký cyklus
  • definice
  • fáze
   • stojná fáze
   • švihová fáze
   • postupné zatěžování
   • mezistoj
   • konečný stoj
   • počáteční let
   • mezišvih
   • konečný let
 • reakční síla podložky a její složky
 • působiště reakční síly podložky – centre of pressure – COP
 • kinematika hlezenního kloubu
 • kinematika kolenního kloubu
 • kinematika kyčelního kloubu
 • kinematika pánve
 • fáze sprintu